Vår politik för Luleå

Läs nedan vårt valmanifest 2018, uppdelat i områden.
Eller ladda ner vårt pdf dokument här: Ett bättre Luleå, handlingsprogram
Eller vår Luleåfolder om Luleå.

Annonser

Drömmar om ett bättre Luleå!

Luleå ska vara en kommun som kokar av drömmar. Luleå ska vara en kommun med innovativa, företagsamma och engagerade människor som brinner för att utveckla och förbättra sin kommun. Luleå har idag många styrkor, men vi vill skapa ett bättre Luleå.

Framtiden börjar i Luleå klassrum.

Vi Liberaler gillar skola och utbildning för att allt börjar med kunskap och kunskap ger människor möjlighet att växa och utvecklas. Det är därför vi Liberaler alltid pratar om skolan först.  

En bra skola behöver duktiga lärare och därför anser vi att det är viktigt att höja statusen på läraryrket och att se till så att Luleås skolor även i fortsättningen har duktiga och engagerade lärare. Framtiden börjar i klassrummet.

Äldrepolitik för ett bättre Luleå

De årsrika som har betalat skatt i stora delar av sitt liv ska ha rätt till en god äldreomsorg. När Sveriges kommuner och landsting gör undersökningar så hamnar Luleå kommun på den lägre halvan när det gäller hemtjänsten och äldreomsorgen. Vi tycker att Luleå kan bättre!

Årsrika behandlas ofta idag som ett kollektiv och inte som enskilda individer. Äldrevården är ofta detaljstyrd in på minuterna och biståndsbedömningarna är ofta fyrkantiga. Vi vill se skillnad. Varje människa ska självklart ha rätt att själv få bestämma över sin vardag och sin äldreomsorg.

Jobb och företagande

Vi Liberaler gillar frihandel och företagande, tack vare frihandel och globaliseringen har många av våra industrier kunna tjäna pengar och sysselsatt tusentals arbetare i Luleå. Att stänga gränserna och jobba mot globaliseringen vore förödande för Luleås utveckling.

Ett tryggt Luleå

För Liberaler är det viktigt att ta krafttag mot den känsla av otrygghet som kan upplevas. För att ta krafttag för ett tryggare Luleå krävs att vi bygger ett samhälle som både satsar på åtgärder ”ballonger” och batonger. 

Om Luleå ska bli en kommun som på allvar vill växa måste Luleå också uppfattas som en öppen och tolerant kommun där alla känner sig hemma.

Vi vill ha ett tryggt Luleå där brotten bekämpas, där varje medborgare känner sig trygg. Frihet handlar om att kunna promenera ute om kvällarna, vänta på bussen utan rädsla eller gå hem från krogen utan ångest att något ska hända.

Fler bostäder i Luleå

Idag är det många Lulebor som inte känner sig fria, de har nämligen inte möjlighet att flytta ut från föräldrahemmet, eller vågar ta steget ut från universitetslivet för att de riskerar bli av med sin bostad i Luleå. För liberaler är äganderätten viktig och många känner störst frihet att äga sin bostad. Men i vissa skeenden kanske man inte har råd eller inte vill köpa sin bostad då är det viktigt att det finns möjlighet till att hyra sin bostad.

Det har byggts för lite i Luleå, de senaste fyra åren är egentligen inget undantag. För oss Liberaler är det viktigt att det finns flera aktörer på bostadsmarknaden och att det byggs bostadsrätter, hyresrätter och småhus, vi ser gärna att det blir fler bostadsrätter i områden som idag präglas av hyresrätter.

Trivsamt Luleå innehåller kultur, fritid och god samhällsplanering

För att Luleå ska växa krävs det att vi är en attraktiv kommun. Att vi har ett centrum som är tillgängligt för alla Luleåbor. En landsbygd som kan utvecklas för företagare och boende.

Liberalerna anser att det inte enbart är politiker som kan ordna ett trivsamt Luleå utan de kan ge vissa förutsättningar. För att kommunen ska vara attraktiv krävs det ett underifrån perspektiv, där initiativkraften kommer från medborgare och inte från politiker.

Ett grönare Luleå!

Vi vill att Luleå ska vara en grön kommun, vi vill utveckla våra kollektivtrafik och bygga en stad som präglas av smarta energilösningar och en kommun som vågar satsa på smarta miljölösningar.  

Ett jämställt Luleå!

För att bygga ett attraktivt Luleå krävs det att vi är en jämställd kommun. Kommuner som präglas av jämställdhet, mångfald och öppenhet anses alltid vara de mest attraktiva platserna för familjer att bosätta sig i. Liberalerna anser att vi ska vara en sådan kommun.

Funktionsnedsättning

Alla människor är olika, och alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor. En liberal funktionshinderpolitik handlar om att riva hinder, så att alla ska kunna bli sitt bästa jag.

Alla barn ska mötas med höga förväntningar i skolan. Skolan ska ge alla barn det stöd de behöver för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt – också över godkänt.