Fler bostäder i Luleå

Idag är det många Lulebor som inte känner sig fria, de har nämligen inte möjlighet att flytta ut från föräldrahemmet, eller vågar ta steget ut från universitetslivet för att de riskerar bli av med sin bostad i Luleå. För liberaler är äganderätten viktig och många känner störst frihet att äga sin bostad. Men i vissa skeenden kanske man inte har råd eller inte vill köpa sin bostad då är det viktigt att det finns möjlighet till att hyra sin bostad.

Det har byggts för lite i Luleå, de senaste fyra åren är egentligen inget undantag. För oss Liberaler är det viktigt att det finns flera aktörer på bostadsmarknaden och att det byggs bostadsrätter, hyresrätter och småhus, vi ser gärna att det blir fler bostadsrätter i områden som idag präglas av hyresrätter.

Vi vill:

Minst 700 nya bostäder/år.Vår målsättning är att det under de nästa fyra åren byggs 700 nya bostäder/år.  För att möjliggöra detta måste det finnas en öppenhet där ingen ska ha ensamrätt över att bygga och köpa fastigheter. Det är dessutom bra att vi får ett jämnt flöde med nya bostäder varje år istället för att ett större del lägenheter färdigställs under ett år men sedan dröjer det fler år till nästa stora andel.

Enkelt och snabbt.Vi vill att det ska vara en ingång för de som vill bygga och etablera sig i kommunen. Man ska snabbt få besked om bygglov, kommunen ska vara lyhörd för nya innovativa lösningar kring byggnationer, VA etc.

Svårare att överklaga.Liberalerna anser att det ska införas en mindre avgift för personer som överklagar bygglovsärenden.

Bostadsgaranti för studenter.Vi vill att utbildning och bostäder kopplas ihop och blir en självklarhet i vår kommun, det är inte okej med det kaos som blir från höst till höst när nya studenter kommer till Luleå. Vi vill ta fram en plan tillsammans med LTU, kårerna och bostadsbolagen över hur vi kan skapa en bostadsgaranti för alla nya studenter.

Skyndsamt bygga ut VA-näten för kommunens landsbygd.Kommunen har under en lång tid valt att prioritera bort VA-näten trots att det varit i all vetskap att man måste bygga ut det. Resultatet har blivit att nybyggnationer med åren har minskat drastiskt då dagens VA-nät inte klarar av högre belastning. Vi vill att kommunen tar fram en plan för att lösa problemen, landsbygden ska inte behöva drabbas för att kommunledningen inte skött sitt jobb. Ett utbyggt VA-nät gynnar hela kommunen.

Övergångsbostäder för ungdomar.Ungdomar, studenter m.fl. har i Luleå det svårt att gå direkt från studier till en bostad. Vi vill undersöka om det är möjligt att ta fram/bygga enklare bostäder i utrymmet som idag inte används t.ex. källare, vindar osv.
Vår tanke är att personer bor tillfälligt i dessa enklare övergångsbostäder till dess man får ett kontrakt på hyresrätt eller köper sin egna bostad.

 

Drömmar om ett bättre Luleå!

Skola & utbildning

Äldrepolitik för ett bättre Luleå

Fler bostäder i Luleå

Trivsamt Luleå

Jobb och företagande

Jämställdhet Luleå 

Gröna Luleå 

Trygga Luleå

Funktionsnedsättning

Annonser